Digra Photography
  


Standaard betaalafspraak voor bruiloft

Een bruiloft is een kostbare aangelegenheid. U gaat de nodige kosten maken om een onvergetelijk moment fotografisch te vereeuwigen . Digra Photography wil u daarin zoveel mogelijk ondersteunen. Dit is de reden waarom wij u in de gelegenheid stellen om de kosten gespreid aan ons te betalen.

De algemene betaalafspraak is dat de kosten van de fotoshoot uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft volledig aan Digra Photography is betaald. De algemene standaard betaalafsrpaak die wij met elkaar maken is als volgt:

1.      10% van het factuur bedrag wordt binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst op onze rekening overmaakt.

2.      40% wordt uiterlijk 3 maanden voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt

3.      50% wordt uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt.

Restitutie en annuleringskosten

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen  180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90  en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen  60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

Particuliere betaalregeling voor bruiloft reportages

Indien u gespreid wil betalen, dan betaalt binnen 30 dagen na het onderteken van de overeenkomst 10 % van de factuur. Het resterende gedeelte van de factuur kunt u vervolgens delen door het aantal maanden dat het nog duurt tot aan de bruiloft. Dat termijnbedrag maakt u vervolgens maandelijks aan Digra Photography over.

Voorbeeld:

  • U kiest pakket B, factuur bedrag 1650 euro, geen reiskosten i.v.m. minder dan 1 uur reistijd enkel reis.
  • 15 jan 2019 ondertekenen wij de inhuurovereenkomst
  • 15 december 2019 is de bruiloft
  • Voor 15 feb betaalt u 10% van de factuur, zijn 165 euro
  • Er resteert 1485 euro te betalen over 10 maanden tijd tot en met november.

 

U betaalt daarom maandelijks voor de laatste datum van iedere maand 148,50 aan Digra Photography tot en met eind november.
De laatste betaling vindt plaats uiterlijk 31 november 2019.

Restitutie en annuleringskosten

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen 180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90 en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen 60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

 

Overige particuliere of zakelijke fotografie opdrachten (portretten, groepen, naakt en sensueel, modellen, zwangerschap, newborn en loveshoots, feesten en partijen, interieur / gebouwen en evenementen)

1.      U kunt er voor kiezen om de gehele factuur in 1 keer te betalen binnen 5 dagen na ondertekening van de overeenkomst als de geplande fotoshoot later dan 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt

Of:

2.      Indien de fotoshoot later dan 2 maanden plaatsvindt na ondertekening van de overeenkomst, dan zal 50% van de factuur worden betaald 2 maanden voorgaand aan de fotoshoot en de resterende 50% van de factuur 1 maand voorafgaand aan de geplande fotoshoot.

3.      Indien de fotoshoot echter binnen 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt, dan vindt 100% betaling van de factuur plaats binnen 5 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

4.      Indien u om wat voor reden dan ook de fotoshoot annuleert, dan wordt 100,= euro kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

5.      Teveel ontvangen gelden worden na verrekening van de kosten binnen 30 dagen aan u gerestitueerd.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd binnen 30 dagen nadat de annulering heeft plaatsgevonden. 

Reserveer nu uw datum, neem contact met ons op