Digra Photography
  

Rechten en plichten

Artikel 1 - Privacyverklaring

Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt. Noch fotograaf, noch het model, noch de visagiste, noch de ouder(s)/voogd, noch de opdrachtgever zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze fotoshoot in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.

 Artikel 2 - Algemeen

-Er zal door het model en of de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.
-Indien de foto’s mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto’s in een pdf of word bestand aan dat dit ook echt het geval is.
-Middels overleg tussen model / opdrachtgever en fotograaf wordt er een eventuele oplossing besproken.
-Het artistieke en kwalitatieve resultaat van de foto’s wordt uitsluitend bepaald door de fotograaf.
-De fotograaf maakt een selectie uit de gemaakte foto’s voor de klant die uitsluitend naar zijn inzicht voldoen aan het gewenste kwaliteits- en artistieke niveau van de fotograaf. Deze foto’s worden geleverd aan de klant.

 

Artikel 3 - Recht van afbeelding

Het model of de opdrachtgever geeft expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie door de fotograaf van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst. Fotograaf zal in overleg met model, foto's op internet plaatsen, 18+ shoots (naakt en of boudoir) zijn uitgesloten van enigerlei vorm van social media. Behalve als het model hier expliciet, via (digitaal) schrift toestemming voor geeft. De foto's uit een 18+ fotoshoot mogen wel gebruikt worden voor publicatie op de website of fora van de fotograaf indien het model qua gezicht onherkenbaar is, tenzij anders is overeengekomen. Indien het gewenst is om van voornoemde door opdrachtgever of opdrachtnemer af te wijken, dan worden deze afspraken voorafgaand aan de fotoshoot, via schrift (digitaal) en wederzijds bevestigd akkoord bevonden.

 

Artikel 4 - Auteursrecht

Het model en of de opdrachtgever bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Het model en of de opdrachtgever, het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie mits vermelding ©Digra Photography. Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s. Het model en eventueel het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegelaten. Het model en of de opdrachtgever hebben geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

 Artikel 5 - Publicatierecht

-Zowel de fotograaf, visagiste als het model hebben het recht de foto’s te publiceren voor promotionele doeleinden met vermelding van het model, visagiste en fotograaf, wel bekend als: ©Digra Photography. Het is voor alle partijen verboden de foto’s commercieel met als doel financieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Het is de fotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers, enz. Het is niet toegestaan dat het model, de opdrachtgever en/of fotograaf de gemaakte foto’s plaatst op websites met pornografische of onwettelijke inhoud. Indien het gewenst is om van voornoemde door opdrachtgever of opdrachtnemer af te wijken, dan worden deze afspraken voorafgaand aan de gedeeltelijk of gehele betaling van de opdracht, via schrift (digitaal) en wederzijds bevestigd akkoord bevonden.

 

Artikel 6 - Wijzigen van afspraken

In de offertes en facturen die uitgebracht worden door de fotograaf wordt verwezen naar deze artikelen (rechten en plichten). Bij ondertekening van een offerte, het verstrekken van een opdracht via de e-mail of het gedeeltelijk of geheel betalen van de factuur voor de opdracht door de klant of opdrachtgever aan Digra Photography, ondertekent deze tevens voor akkoord en overeengekomen van het gestelde in deze artikelen. Andere afspraken kunnen worden gemaakt die afwijken van voornoemde artikelen. Deze dienen dan voorafgaand aan de gedeeltelijke of gehele betaling van de opdracht te worden vastgelegd en wederzijds te zijn overgekomen / geakkordeerd.